۱۳۸۸ دی ۲, چهارشنبه

i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up i dont stop i dont give up
I am not a knave in the world anymore ever
۳ نظر:

سها گفت...

سلام

تا همیشه برات همین آرزو رو دارم...

اینکه توقف نکنی و

منصرف نشی...

یا علی.

Plan گفت...

سلام سها خانوم
مرسی از توجهتون
ایشالا همه موفق شیم...راستی دیگه نشنوم بگین احساس چیزم بیدار شده
همه چیز دسته خوده آدمه...اختیار نعمتی که خدا بهمون داده...بهش بگین نه تمومه
;)

سها گفت...

بازم سلام
بله دقیقا حرفت درسته...
دست خودمه..
بیدار شده بود..اما من آنچنان زدم تو سرش که اگه هم بخواد حالا حالا ها بیدار نمیشه...
حتی اگه بیدار هم بشه سالم نخواهد بود...

منتظرم تا ببینم کی میتونم بکشمش...


در ضمن،توجه من قابل شما رو نداره..

یا علی.